Páťáci v Praze

            V pondělí 6. května jsme se již po páté hodině ranní sešli na nádraží v Karviné. Nasedli jsme do vlaku směr Praha. Ano, to byl cíl našeho letošního výletu. Těšili jsme se na nové zážitky.

            Po příjezdu na hlavní nádraží jsme si uložili zavazadla a vydali se tramvají na Újezd. Naše cesta pokračovala ke stanici lanovky na Petřín. Tam byla naše první zastávka. Všichni jsme navštívili zrcadlové bludiště, pár z nás se vydalo i na rozhlednu. Vydatně jsme posvačili a vydali se směrem k Pražskému hradu. Navštívili jsme katedrálu, prošli Zlatou uličkou do ulic staré Prahy. Další významnou zastávkou bylo Palladium, kde jsme strávili celou hodinu a mohli se posilnit. Poté jsme se vydali na nádraží pro zavazadla a přejeli na místo ubytování. Celkem brzy jsme se odebrali do říše snů. Chytrá technika ukazovala více jak 19 000 nachozených kroků. A to není málo.

            Druhý den jsme se nasnídali a vydali jsme se opět uložit zavazadla na hlavní nádraží. Lilo jako z konve. Tomu jsme přizpůsobili program a vydali se do Národního muzea. Tento nápad mělo mnoho dalších lidí. Počkali jsme na zakoupení vstupenek a mohli začít prohlídku. Za necelé dvě hodiny jsme se vydali do ulic Prahy. Déšť nedéšť. Nejsme přece z cukru. Prošli jsme přes Václavské náměstí na Staroměstské náměstí. Dále jsme pokračovali Pařížskou ulicí směrem k menze, kde jsme měli zajištěný oběd. Po obědě jsme nemohli minou Karlův most a opět úzkými uličkami na Václavské náměstí. Tam nezbytné drobné nákupy, zmrzlina, trdelník a směr nádraží. Odpoledním vlakem jsme jeli zpět do Karviné.

            Přijeli jsme večer unaveni, ale zcela jistě spokojeni. Teď již budeme pomalu vstřebávat nové zážitky.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení