Čtvrťáci a páťáci objevují Karvinnou

 

30. 5. se žáci čtvrté a páté třídy vydali po stopách zaniklého města Karvinná. Vlivem poddolování se z hornického města zachoval hlavně šikmý kostel sv. Petra z Alkantary a pár připomínek v podobě schodů, vyschlého jezírka, bunkrů, výdušných jam, dolu Gabriela. Určenou trasu panem ředitelem po zaniklých ulicích si žáci ve skupinkách prošli a podívali se, co zbylo z Karvinné. Na cedulích s fotografiemi si žáci mohli představit, jak město před lety vypadalo. Dětem se líbily hlavně bunkry a pěkně upravené místo bývalého dělnického domu Praca.
Také jsme navštívili starý zarostlý evangelický hřbitov, který je postupně upravován skupinou nadšenců a některých pozůstalých.

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení