Jak se spalo v družině?

 

Děti ze školní družiny se už nedočkavě těšily na dlouho očekávaný den 21. červen, kdy si sbalí baťůžky, spacáky, karimatky a v 18.30 h se sejdou k nočnímu dobrodružství ve školní družině s p. vychovatelkou Alicí Litzkovou a s p. asistentkou Simonou Tošenovskou.
Nejprve si všichni vybalili, rozložili spacáky a usadili se do lavic, kde bylo připraveno malé sladké, slané i ovocné pohoštění. Na programu byla večerní jóga, řešení kvízů, diskotéka a konečně… stezka odvahy noční družinou s hledáním pokladu.
V některých sice byla malá dušička, ale všichni to hezky zvládli a poklad se vzácnými perlami a sladkostmi úspěšně našli. Po hygieně se pak odebrali do svých pelíšků a domečků, kde spali příjemně unavení až do bílého rána. Po snídani si sdělovali své dojmy a chtěli zůstat ještě další noc...

Ale to zase příště, ať se máme na co těšit. Na památku této akce každý obdržel "Pamětní list". Bylo to moc fajn, spousta legrace a nových zážitků. Také je dlužno poděkovat maminkám, které pro všechny děti napekly vynikající pohoštění.

Za odvážné nocležníky v ŠD p. vychovatelka Bc. Alice Litzková

FOTOGALERIE NOCLEŽNÍKŮ 

 

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení