Finanční projektový den v družině.

Dne 15. 2. 2022 byl pro žáky III. oddělení připraven projektový den, v rámci kterého mohli zábavnou a hravou formou získat a vyzkoušet si své znalosti z oblasti finanční gramotnosti při plnění jednotlivých úkolů.

Porozumět financím a umět s nimi efektivně zacházet v různých životních situacích, to není jednoduchá záležitost...
Již začátkem února se žáci seznamovali s pojmy jako např. příjmy, výdaje, banka, účet, spoření, půjčka, splátka apod., zamýšleli se nad tím, za co lidé nejvíce utrácejí, učili se poznávat ochranné prvky bankovek, hledali na počítači informace o významných osobnostech, které se na bankovkách nacházejí, vyrobili si vlastní bankovky, platební karty a plakát k danému tématu.

Samotný projektový den byl již zaměřen na řešení konkrétních praktických úloh (např. počítání peněz, nákup snídaně pro rodinu do 50 Kč za použití letáku, nakládání s penězi, doplňování nominálních hodnot a významných osobností u mincí a bankovek ČR, počítání zpaměti při nákupu, orientaci při cenách nákupu, kombinační schopnosti při výběru z bankomatu, označení příjmů a povinných měsíčních výdajů v rámci rodinného rozpočtu, uvedení výhod a nevýhod internetového bankovnictví, přiřazování pojmů, znalosti měn některých cizích států aj. Posledním úkolem bylo vyluštění křížovky, v jejíž tajence spočíval smysl našeho odpoledního setkání, a sice: "Učíme se hospodařit".

Můžete se podívat, jak jsme si projektový den užili a zda nás finanční problematika zaujala...

za III. oddělení Bc. Alice Litzková, vychovatelka

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení