Požadované sešity na školní rok 2023/2024

Jen pro druhý stupeň.
Omluva za dočasné zveřejnění chybných údajů pro první stupeň.

 

6. ročník ks 7. ročník ks 8. ročník ks 9. ročník ks
typ sešitu 440 1   typ sešitu 440 1   typ sešitu 440 2   typ sešitu 440 2
  520 5     520 5     520 6     520 5
  524 7     524 9     524 9     524 9
  540 3     540 2     540 2     540 1
  544 2     544 2     544 2     544 2
  560 2     545 2     560 3     560 3
          560 2     445 1     445 2
                             
výkresy A4 10   výkresy A4 10   výkresy A4 10   výkresy A4 10
  A3 15     A3 15     A3 15     A3 15

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení