Žáci pátého ročníku si v rámci výuky vyrobili pomazánky. A že si na nich pochutnali. Vyzkoušeli si tím spoustu dílčích úkolů. Rozdělení do skupin, zvolení vedoucího skupiny, domluva na konkrétních úkolech, přinesení materiálu, vlastní příprava a nakonec to nejlepší – OCHUTNÁVKA.

I v letošním roce v hodinách výtvarné výchovy pracujeme s odpady. Tentokrát jsme si v prosinci a v lednu vzali na paškál PET lahve z pracích prášků a aviváží.

Vážení čtenáři našich webových stránek,

    pokud budete mít čas a chuť, můžete navštívit výstavu naší školy v Regionální knihovně v Karviné – Mizerově.

Jak si druháci v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli zajímavé portréty.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení