Směrnice stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ od 1.9.2021 do 31.8.2022

Dodatek č. 2 ke směrnici stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 03-21
Dodatek č. 3 ke směrnici stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 04-21

V naší MŠ je ŠVP obohacen o prvky, které čerpáme z Programu" Začít spolu".
Vedeme děti ,aby se v budoucnu samy od sebe učily, budujeme základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka.

6:00 – 10.00

tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti,

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení