Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Moderní vybavení a stoprocentní aprobovanost učitelů považujeme za automatickou věc, ale…

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Podkategorie

Přihlášení