Milí čtenáři našich webových stránek.

Jak jistě víte, k 1. 1. 2016 došlo ke změně v názvu školy – Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace. Důvodem je sloučení naší základní školy s Mateřskou školou Zvoneček v Karviné – Hranicích.

Ve středu 20. ledna se šesťáci, páťáci a několik čtvrťáků vydalo na návštěvu do ostravského Planetária
V hlavním sále jsme sledovali zajímavý program s názvem Astronaut.

= spokojené dítě

V měsíci prosinci proběhla další schůzka v rámci našeho projektu.

Zúčastnilo se jí 12 rodičů, 12 děti a dále:

Milí čtenáři našich webových stránek,

jak jsme již dříve avizovali, naše škola se zapojuje do několika charitativních sbírek. Patří k nim: Život dětem, CHRPA, ADRA, Fond SIDUS.

Prvňáci jsou opravdovými čtenáři!
Dne 12. ledna 2016 se v odpoledních hodinách konala v 1. B akce:
„Slavnostní předávání Slabikáře“.

= spokojené dítě

Třetí schůzka projektu zaměřena k vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s diagnózou ADHD/ADD proběhla 13. 10. 2015.

= spokojené dítě

Druhá schůzka projektu zaměřena k vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s diagnózou ADHD/ADD proběhla 22. 9. 2015

= spokojené dítě

Červnová schůzka rodičů a dětí v rámci projektu „Trpělivý rodič = spokojené dítě“.
Další schůzka proběhla 8. září v 16,30 hod. v prostorách ŠD.

Prvňáci. Ve středu 14.10. se děti z 1. A a z 1. B společně vydaly do Regionální knihovny v Novém Městě na knihovnickou lekci. Paní knihovnice měla pro děti připraveno „Povídání o pejskovi a kočičce”,

Vážení rodiče, přátelé naší školy, současní i bývalí zaměstnanci a žáci školy, v letošním školním roce naše škola oslaví 40. výročí svého založení. Tyto oslavy budou s sebou nést několik akcí:

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení