aneb ROSTU, ROSTU, VE DNE, V NOCI…

Než jsme se narodili, zakutáleli jsme se mamince do bříška, a tam jsme rostli.
Když přicházíme na tento svět, mluvíme o narození.
Tento den je výjimečný a jeho datum nás provází po celý život. Doprovází úplně všechny, a přestože děti tomu často nemohou uvěřit, narodili se i jejich rodiče. Dokonce i prarodiče byli jednou miminky a malými dětmi. Žijeme ve svých rodinách, kde se o sebe vzájemně staráme. Své rodiny mají i zvířátka, která nás tímto světem provázejí…

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení