Od svatého Martina zahřeje jen peřina.

Svatý Martin a jeho svátek nám připomínají hodnoty jako štědrost, lásku k bližním a vděčnost za úrodu. Je to čas, kdy se rodiny a přátelé scházejí, aby společně oslavili a užili si tradiční pokrmy.
Ve školce jsme si tento svátek připomněli v pátek 11. 11. Na zahradě místo sněhu jsme si užívali hrátky v listí.

Pranostiky k tomuto dni se věnují především příchodu zimy a možné sněhové nadílce:

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Od svatého Martina zahřeje jen peřina.
Na Martina s mocí vtrhne zima v noci.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Svatý Martin usedá s díkem u teplých kamen.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení