ZVONÍ, CINKÁ…

Jako každý rok k nám do školky přišel Mikuláš s čertem. Na tuto návštěvu jsme se dobře připravili, děti se naučily básničku a písničku. Celý týden jsme si o čertech povídali a hráli, proč za dětmi chodí, co to je zlobení a co asi čerti v pekle dělají. Jedno takové peklo jsme si také společně namalovali. Ve středu 6. prosince, kdy k nám měli přijít, se děti těšily a zároveň v některých byla malá dušička. Čert byl sice jen jeden, ale zato veliký. Mikuláš si k sobě zval děti, které musely projít bránou. kdo měl nějaký škraloupek zapsán v knize hříchů, ozvalo se z brány pípání. Některé děti se bály, jiné se tvářily statečně, ale zazpívat písničku, nebo přednést básničku, zvládly nakonec všechny děti. Za odměnu dostali všichni balíček plný dobrot.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení