NA SKOK DO VESMÍRU – SLUNÍČKA

Celý týden jsme si ve Sluníčkách povídali o vesmíru. Téma vesmír je pro děti jedno z nejzajímavějších témat, kde mohou rozvíjet svoji fantazii, představivost a kreativitu. Zopakovali jsme si, co už víme o planetě Zemi, seznámili se s pojmy Sluneční soustava, s jejími planetami, dozvěděli se, že Slunce je vlastně hvězda. Vesmír děti zkoumaly při hrách, ranních činnostech a tvoření. Společně jsme zjišťovali, jaké planety obíhají kolem Slunce, která planeta je nejmenší, největší, na které je největší zima, a na které je zase obrovské teplo. Toto téma děti velmi nadchlo a všichni si zaslouží velkou pochvalu.

 

VÝLET MŠ DO PLANETÁRIA V OSTRAVĚ

V pondělí 20. května 2024 zažili naši předškoláci dobrodružnou cestu k planetám, hvězdám a galaxiím v Planetáriu v Ostravě.
Na úvod nás čekal moderovaný animovaný program v celoobloukovém sférickém kině "Co vidíme na obloze" a pohádka "Chrumka a kouzelná raketa".
Po animovaném programu jsme se vydali na průzkum prostor planetária, kde byly různé expozice a interaktivní stanoviště.
Děti získaly nové poznatky a moc si to užily.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení