Žáci druhé třídy byli v úterý 5. 10. pasováni v Regionální knihovně na opravdové čtenáře.

 

 

Paní knihovnice jim připravily scénické čtení. Nejprve si žáci pozorně vyslechli pohádku O modrém světle a odhalili ve skupinkách slova skrytá v textu za obrázky. Pak nastalo slavnostní čtenářské pasování, děti dostaly malou knížečku na památku a složily čtenářský slib.
Děti se také podívaly do samotné knihovny a v oddělení pro nejmenší si chvíli prohlížely i četly knížky.
Celou slavnost v knihovně nás provázelo krásné slunečné počasí a dobrá nálada všech zúčastněných.

Teď s chutí do čtení knížek!

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení