Druháci dobyli Slezskoostravský hrad

Cíl našeho školního výletu byl docela blízko Karviné. Do Ostravy-střed jsme se 21. června dopravili vlakem s přestupem na hlavním nádraží. Pak náš dvojstupý šik překonal lávku a obchodní centrum Karolina, jehož obchodních lákadel jsme nedbali a hned na Černé louce se zabavili raději na prolézačkách.

Slezskoostravský hrad druháci důkladně prozkoumali od vyhlídkových teras hradního paláce, kovárnu až po sklepení se zbrojnicí a mučírnou, kde všechny děti naráz ztichly a trochu se i bály. V erbovně si děti mohly vymyslet svůj erb a podívat se na dobové šaty. Na hradním nádvoří se někteří vesele zavírali do klecí a odvážně strkali ruce do klády.

Při dobývání hradu všem vyhládlo, tak se třída vrhla na občerstvení v hradním bufetu a nezbytné nákupy suvenýrů. Hrad jsme prošli křížem krážem a parádně si návštěvu užili. Dalším zážitkem byla jízda vlaky a dramatické přestupování v Ostravě na hlavním nádraží při cestě tam i zpět.

HRADNÍ FOTOGALERIE

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení