Zimní výlet třeťáků a páťáků

 

Třeťáci a klenoty
Žáci třetí třídy si udělali zimní výlet 13. 12. vlakem za korunovačními klenoty do Jablunkova. Den se vydařil, sluníčko svítilo a trochu hřálo, korunovační klenoty i jiné vystavené předměty v Muzeu Bible se třpytily, bílého sněhu po kolena. Co více si přát? Něco nového a zajímavého se děti v muzeu dozvěděly, soutěžily o ceny, koulování si užily i horké čokolády na nádraží. A do Muzea Trojmezí si zajedeme třeba na jaře.

 Úterý 13. 12.

 

Žáci páté třídy zamířili na východ naší republiky za mrazivého počasí 14. 12. 
Navštívili kromě replik korunovačních klenot v Muzeu Bible také edukační program v Muzeu Trojmezí.
Zajímavé prohlídky byly doplněny odbornou i zábavnou přednáškou, kde se žáci dozvěděli nové znalosti, které jistě uplatní ve vyučování.

 Středa 14. 12.

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení