Letošní jarmark se po dvouleté přestávce povedl.

 

Jarmareční dění bylo obohaceno kulturním programem v podobě představení "Vánoční přání" školní družiny pod vedením paní vychovatelky Litzkové. Divadelní soubor předvedl svižné dialogy na téma: jaké vánoční přání nám zlatá rybka splní. Další vystoupení patřilo žákyním druhého stupně, které s taneční a pohybovou poradkyní paní asistentkou Šeligovou vytvořily krátkou scénku a zajímavou taneční kreaci s podtextem "Ve městě byl spatřen Grinch".
Nadšené obecenstvo poté zamířilo na jarmareční tržiště vytvořené na tradičním místě hlavní chodby. Mnozí se vydali nejprve směrem k bufetu naplněném pochutinami slanými i sladkými i s výborným vánočním punčem. Opět děkujeme všem ochotným maminkám, které připravily na jarmark dobrůtky. Výběr výrobků, vánočních ozdob našich šikovných žáků i pedagogů byl pestrý a zajímavý. Bylo z čeho vybírat. Pro malé kutily byly připraveny dílničky s vánočními výrobky. Po taktovkou maminek ze SRPŠ vznikaly svícny z jablíček, přáníčka v podobě sněhuláků. 
Vánoční atmosféru celého jarmarku zcela určitě dokresloval i jiskřící sníh za okny. 

Pěkné vánoční svátky všem!

JARMARKOVÁ FOTOGALERIE

 

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení