Badatelství ve školní laboratoři

 

Třeťáky velmi baví pokusy v naší chemické laboratoři a proto se tam rádi vracejí. Učivo prvouky je nyní plné bádání a proto jsme se vydali zkoumat vlastnosti některých látek (skupenství, barvu, rozpustnost, u některých chuť). Výsledky zkoumání známých látek si žáci ve skupinách pilně zapisovali do laboratorních protokolů. Přestože jsme zkoumali pevné látky cukr sůl, sodu, křídu, vosk a mouku, ve výsledcích některých skupin byly konečné zápisy zajímavé i úsměvné.

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení