Badatelství ve třetí třídě

 

Třeťáci rádi navštěvují naši učebnu chemie, kde provádějí jednoduché pokusy. V prvouce jsme se učili o veličinách a proto je nejlépe si vše vyzkoušet a prakticky. Nejprve jsme vyvažovali na miskových vahách závažíčka a vážili jsme krupici. Potom jsme přešli do školní laboratoře, kde jsme se seznámili s odměrnými válci a provedli jsme malý pokus měření objemu kamínku. Přelévání a odměřování vody pomocí odměrek a odměrných válců děti velmi bavilo. Také si děti zapisovaly změřené údaje pokusu do pracovního listu jako při opravdové laboratorní práci.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti (5. a 6. strana).

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení