Nejpěknější lampion, nejoranžovější třída

31. října byl vyhlášen ve škole oranžový den. Každý, kdo se zapojil, se vystrojil do oranžových barev všech odstínů. Paní asistentka spočítala každé třídě oranžové prvky v podobě oblečení, doplňků, sponek, náramků a jiných. Vyhrála pátá třída s 81 oranžovými prvky.

O velké přestávce jsme se sešli ve vestibulu školy, kde se vyhlásily i nejpěknější lampiony, které byly k vidění po celý týden hned u vchodu školy. Po sečtení hlasů byl vyhlášen nejlepší lampion za skupinu - družinové oddělení p. Mikulenkové. Za jednotlivce získal nejvyšší počet hlasů lampion Elišky Hanušové ze třetí třídy. 

ORANŽOVÁ FOTOGALERIE

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení