…a chutnalo všem

   Žáci pátého ročníku se rozhodli, že si zkusí připravit drobné občerstvení v rámci vánočního týdne. Rozdělili se do jednotlivých skupin, domluvili se na finálním výrobku, sehnali si recepty, ingredience a mohli se dát do díla.

   Převažovaly sladké kuličky, samozřejmě nepečené. Ale byly mooooooc dobré. Chlapecká skupina se pustila do výroby pomazánky, která jim tak chutnala, že jsme měli obavy, aby zůstala  na ochutnávku. Zbyla! Ukrajinští spolužáci si přinesli již hotový bramborový salát.

   Hlad dnes v páté třídě jistě nikdo neměl. Náročnější bylo vše po sobě uklidit. Ale všichni přítomní si vyzkoušeli, že i drobná sladkost obnáší poměrně dost práce.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení