Čtvrťáci na exkurzi v Chotěbuzi - Podoboře

 

Slovanské hradiště na vyvýšeném místě s typickými domky z dob našich prapředků navštívili žáci čtvrté třídy 3. května v rámci výuky vlastivědy. Slovany jsme sice už probrali, ale opakování nikomu neuškodilo, zvlášť když si děti samy zkusily mletí obilí na žernovu, drcení obilných zrn kamenem jako za starých časů. Slované byli i zdatní bojovníci, takže si děti vyzkoušely střelbu z luku, železné helmy a sekery a samozřejmě vlastní boj s atrapami mečů a štítů. Pěkné prosluněné dopoledne jsme završili vyplněním pracovních listů v interaktivní učebně a nezbytnými nákupy upomínkových předmětů.
Exkurze za Slovany na hradišti v Chotěbuzi se vydařila.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie (3. a 4. strana) ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení