zaměřený na evropské státy

Tohoto projektu se zúčastnil 2. stupeň a to ve 2 dnech (21. a 25. 6.). Žáci byli v rámci tříd rozděleni do skupin po 8 žácích.

Cílem bylo přiblížit vybraný evropský stát ostatním žákům ZŠ formou 3D modelu z keramické hmoty, papírových modelů a turistického průvodce, ve kterém pak žáci nalezli základní informace.

Následující den, po ukončení prací, proběhlo hlasování všech žáků i vyučujících. Vyhodnocován byl v průběhu Sportovního dne nejkrásnější 3D model, papírový model a turistický průvodce.

Výherci:              3D model: Suchanková, Foltynová, Ječmínková (9. třída)

                            papírový model: Horáčková, Nováková, Blažková (8. třída)

                            turistický průvodce: Michálková, Dorová (8. třída)

Výsledné práce žáků byly vystaveny do konce školního roku, kde si jej mohli všichni prohlédnout. Některé z nich budou ozdobou učebny Zeměpisu pro následující školní rok.

Závěrem mohu říci, že se většina žáků zhostila svého úkolu s úžasnou energií a pílí, věnovali svému výrobku maximum času a bylo na co se dívat.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení