Všichni víme, jak je pro nás důležitá zdravá, pestrá a plnohodnotná strava. Opravdu jíme zdravě?

V rámci projektového dne  ve školní družině „Jíme zdravě“ , který proběhl 17. 5.,jsme měli příležitost seznámit se se zásadami zdravé výživy, vytvořit potravinovou pyramidu, zasoutěžit si a také připravit i ochutnat ovocné a zeleninové saláty, ovocné koktejly, celozrnné potraviny a „zdravě“ si pochutnat.

Zveme všechny na malou ochutnávku…

Za III. oddělení ŠD vychovatelka Bc. Alice Litzková

FOTOGALERIE ZDRAVÉ VÝŽIVY

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení