Družinové výrobky, výtvarné pokusy, soutěže, divadélko,...

 

Po návratu ze školy v přírodě jsme si vyzdobili třídu obrázky a dekoracemi s podzimní tematikou. Zkoušeli jsme malovat portrét, kreslit stylem „doodle art“, vyráběli jsme podložky s lištičkou a podzimními listy stromů a také jsme nezapomněli oslavit Den zvířat. Četli jsme si různé zajímavosti o zvířatech, tvořili přívěšky s oblíbeným zvířátkem na batoh, hráli zvířecí pantomimu a někteří žáci si připravili krátké povídání o svém vlastním zvířecím mazlíčkovi.
Ale pokud počasí dovolilo, trávili jsme čas venku, kde jsme si užili spoustu zábavy. Sbírali jsme přírodniny, soutěžili, malovali křídou, luštili kvízy, skákali přes švihadlo a hráli míčové hry.
V říjnu jsme v rámci hudebně-dramatického kroužku naší družinky začali nacvičovat představení na „Vánoční jarmark“, takže se opravdu nezastavíme…
Připravili jsme se také na Halloween - masky, výzdobu, kostýmy.

Pojďte k nám nahlédnout…

za III. oddělení Bc. Alice Litzková

DRUŽINOVÁ PODZIMNÍ FOTOGALERIE

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení