Poslední pozdravy žáků I. oddělení ŠD v tomto školním roce

 

Posíláme v tomto školním roce poslední pozdravy ze školní družiny

a už se všichni těšíme na vysněné prázdniny.

Na celé dva měsíce opustíme lavice.

V lese nebo u vody, procházky do přírody…

Všichni si užijme ten krásný čas

a v září se na setkání ve škole těšíme zas…

V družince jsme se nenudili, vždy se něčím zabavili...

Hodně jsme se naučili, tvořili i sporotovali...

tančili i zpívali a také se zasmáli.

 

za I. oddělení Bc. Alice Litzková, vychovatelka

Fotky vám napoví více, jaké byly ty poslední měsíce...

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie (3. strana) ve větší velikosti.

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení