Se SRPŠ v Mariánských horách

SRPŠ uspořádalo pro žáky vyššího stupně naší školy v lednu výlet do ostravské Laser Arény. 

Akce se zúčastnilo celkem 55 žáků 6.-.9. ročníku ve dvou termínech. 

Ostravská Laser Aréna v Mariánských horách patřila naší škole dvě lednová odpoledne. Žáci si užili spoustu zábavy, legrace, ale i adrenalinu, bojovnosti a zápalu pro hru. 

Mladší žáci měli možnost vyzkoušet si 2 hry, starší pak 3. Byli rozdělení do menších skupin tak, aby měli dostatek času a prostoru pro hry, které si týmy mohly vybrat. Hráli jsme Všichni proti všem, Zbarvené vesty, Ochraň svého VIP apod. 

Děti se domů vracely spokojené, unavené a s novými zážitky. Více si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Těšíme se na další společné akce v průběhu roku. Tým SRPŠ

 

Vstupné v celkové částce 9720 Kč bylo dětem plně hrazeno z fondu SRPŠ. Doprava autobusem do Ostravy a zpět za 7100 Kč byla spolufinancována rodiči (částkou 5500 Kč).

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení